Textual description of firstImageUrl

Het werkboek van tuinwachter Mushy - The workbook of gardener Mushy

Wednesday, April 24, 2024

   English version below the Dutch version

Deze blog is een vervolg van het reisverhaal van Steampunky, die op zoek gaat naar de toeterbloemen. Daar, in de Magische Tuin, ontmoet hij de tuinwachter Mushy van de paddestoelen. Naast zijn werkboek tekent hij bijzondere en vreemde paddestoelen. 

Deze worden hier onregelmatig aangevuld.


De inktzwammen zijn voor Mushy onmisbaar. Van deze paddestoelen verkrijgt hij zijn inkt. Niet alleen in zwart, maar ook de kleur ROOD. In zijn boekje worden de details weergeven.

Deze inktzwammen worden op 2 manieren gebruikt; hun eetbaar en voor het maken van inkt. Dit laatste gebeurd wanneer de zwam na 6 weken begint te schrompelen. Het gevolg is dat alle zwarte sappen een dikke rand vormen.


Uiteindelijk worden die zo zwaar, dat er druppels ontstaan. Op dat moment worden er kleine potjes onder de zwam gezet, waar de druppels invallen. Om rode inkt te krijgen worden de zwammen geteeld op een mengel van zwarte aarde en de bekende rode Bombess springbollen. Zo zuigt deze zwam de rode kleurstof naar boven. Gevolg... rode inkt.

Wordt spoedig vervolgd


English version

This blog is a continuation of Steampunky's travel story, who goes in search of the horn flowers. There, in the Magic Garden, he meets the mushroom gardener Mushy.  In addition to his workbook, he draws special and strange mushrooms.

These are regularly supplemented here.

The ink mushrooms are indispensable for Mushy. From these mushrooms he gets his ink. Not only in black, but also in the color RED. Details are given in his booklet.

These ink mushrooms are used in 2 ways; their edible and for making ink. The latter happens when the fungus starts to shrivel after 6 weeks. As a result, all the black juices form a thick rim.

Eventually they become so heavy that drops form. At that moment, small pots are placed under the fungus, where the drops fall. To get red ink, the fungi are grown on a mixture of black soil and the famous red Bombess spring bulbs. This is how this fungus sucks the red dye upwards. Result... red ink.

To be continued (soon)

Tuinwachter Mushy heeft me enorm geïnspireerd om bijzondere paddestoelen te tekenen. 'Even terug naar die inktzwammen van Nr. 1. 

Zijn er nog meer kleuren dan rood?' 'Jazeker, blauw inkt, die groeien op plaatsen waar jeneverbessen in de bodem zijn verwerkt'. 'Oh, en voor geel citroenen?' 'Nee Gumpie, dan verzuren deze paddestoelen'


Mede dankzij jouw hulp gaan we deze blog regelmatig aanvullen. 

Goeie tip, die Mexicaanse paddestoel'. 'Leuk die banden om de hoeden'. 'Ja Gumpie, dat zijn groeiringen. Je kunt dat vergelijken met de ringen van bomen. Alleen bij deze paddestoelen komen er meerdere ringen per jaar bij'. 'En hoe komt dat?'


Deze paddestoelen voeren stilzwijgend een wedstrijd, wie de snelste in korte tijd kan groeien. Dan ontstaat er op de hoed een groeiring. Hoe sneller, hoe breder de rand. Dat kost veel energie en de afstand tussen de ringen is de rusttoestand.

'Nog meer vreemde paddestoelen?' 'Ja Gumpie, wacht rustig af.
No comments