Textual description of firstImageUrl

De bijzondere paddestoelen van Mushy, nr. 1 ---- The special mushrooms of Mushy, nr. 1

Saturday, January 7, 2023

Deze blog is een vervolg van het reisverhaal van Steampunky, die op zoek gaat naar de toeterbloemen. Daar, in de Magische Tuin, ontmoet hij de tuinwachter Mushy van de paddestoelen. Naast zijn werkboek tekent hij bijzondere en vreemde paddestoelen. 

Deze worden hier met regelmaat aangevuld.


De inktzwammen zijn voor Mushy onmisbaar. Van deze paddestoelen verkrijgt hij zijn inkt. Niet alleen in zwart, maar ook de kleur ROOD. In zijn boekje worden de details weergeven.

Deze inktzwammen worden op 2 manieren gebruikt; hun eetbaar en voor het maken van inkt. Dit laatste gebeurd wanneer de zwam na 6 weken begint te schrompelen. Het gevolg is dat alle zwarte sappen een dikke rand vormen.


Uiteindelijk worden die zo zwaar, dat er druppels ontstaan. Op dat moment worden er kleine potjes onder de zwam gezet, waar de druppels invallen. Om rode inkt te krijgen worden de zwammen geteeld op een mengel van zwarte aarde en de bekende rode Bombess springbollen. Zo zuigt deze zwam de rode kleurstof naar boven. Gevolg... rode inkt.

Wordt spoedig vervolgd


English version

This blog is a continuation of Steampunky's travel story, who goes in search of the horn flowers. There, in the Magic Garden, he meets the mushroom gardener Mushy.  In addition to his workbook, he draws special and strange mushrooms.

These are regularly supplemented here.

The ink mushrooms are indispensable for Mushy. From these mushrooms he gets his ink. Not only in black, but also in the color RED. Details are given in his booklet.

These ink mushrooms are used in 2 ways; their edible and for making ink. The latter happens when the fungus starts to shrivel after 6 weeks. As a result, all the black juices form a thick rim.

Eventually they become so heavy that drops form. At that moment, small pots are placed under the fungus, where the drops fall. To get red ink, the fungi are grown on a mixture of black soil and the famous red Bombess spring bulbs. This is how this fungus sucks the red dye upwards. Result... red ink.

To be continued (soon)
No comments